Følg Nei til Visjon Norge på Twitter!

Sigmund Ådnøy ("offentlig figur")

http://www.facebook.com/fysak

mandag 24. mars 2014

Så sier Hanvold


Kollektpreken, TV Visjon Norge, 12. februar 2014

Klikk på lenken, og velg "Last ned" og deretter "Åpne" eller "Lagre"! https://docs.google.com/file/d/0B_33KjIrbDazVHk2XzUtX3FPNUU
Lydopptaket er en m4a-fil, og noen kan ha utfordring med å spille den av. Den skal imidlertid fungere greit i bl.a. både VLC e.a. vanlige mediaavspillere samt i Xbox-spiller. ("Smart-telefoner er ikke alltid smarte nok;P")

Kollektpreken av VisjonNorge-gründer Jan Hanvold, i første møte i konferanse med gjestepredikant Darrel Stott. Hos Visjonskirken, sendt på TV VisjonNorge.
Slik lyder Hanvolds ord ...:

«Halleluja! Som det står, vet du, i, i da Predikantens bok, det ellevte kapittel – halleluja – der står det det, at:

‘Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til sju, ja, til åtte. For du vet ikke hvilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste.’ [Predikantens bok/Forkynneren 11,1-4. Overs.: Norsk Bibel.]

Amen! Halleluja. Så det gud vil, vet du, det er det at du skal sende ditt brød bortover vannet. Amen. Hva betyr det egentlig; ditt brød, hva er ditt brød? Jo, ditt brød, det er det arbeidet du får inntekten din ifra. Det er brødet. Halleluja. Enten du har trygd eller du har pensjon eller du har, eh, er en forretningsmann eller ... hva enn du er. Så det du får din inntekt fra, det er ditt brød.

Amen, og det brødet, det må du sende bortover vannet. Halleluja. Amen, det betyr at du sender de pengene inn til Visjon Norge. Halleluja. Det er bortover vannet, vet du. Halleluja. Amen. Så det kan komme tilbake til deg, da multiplisert. Amen. Halleluja! For det er viktig – at når du sår, ja vel, så vil du høste.

Og så sier Guds ord det også, at ‘den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste’. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr det at du, det er en tid for å så - amen - og så er det en tid for å høste. Når det er tid for å så – så nytter det ikke å se på vinden eller været, når du skal så. En bonde gjør ikke det. Han må få det såkornet i jorda enten han vil eller ikke, skal han få en høst. Når våren kommer så er det ute med våronna, og han har nødt til å så enten det regner eller snør eller blåser. Eller uansett omstendighetene så må han så for da å få en høst. Amen. Og det er derfor det er så viktig for deg at du mikser din tro, og som jeg sier: Du mikser dine bønner med et offer. Halleluja. Amen, og da vil dine bønner ha en dobbelt effekt.

Amen! Dette er ikke løgn, dette er ikke manipulering, det er bare at når du spesifiserer ditt såkorn, amen, gir såkornet et navn, ja vel, så vil du få en høst på det. Amen. Igjen og igjen så ser vi det, for det kommer, du vet:

Hvis du bare skal ha av Gud, og du heter Ego Egesen og bor i Egersund. Og Meg Megesen. Ikke sant? Eller 'my name is Jimmy' - 'gi'mme, gi'mme', gi’mme’ - skjønner'u? Og, det er klart, det at da, da er det selvfølgelig at Gud gir deg pga. nåde; men du kan’ke regne med noe seier i livet ditt. Skjønner du? Det er bare – det er bare sånn det er.

Og da er det masse mennesker som benytter seg av Visjon Norge og ringer inn bønnebegjær. Ikke sant? Det er haugevis! Det er fra to hundre til fem hundre bønnebegjær hver eneste dag! Og det er klart at, eh, hvis alle døm sådde noe inn i, med disse bønnebegjæra, amen, så hadde det hatt en effekt, skjønner'u. For det at det du gjør når du gir, det er ganske enkelt at du aktiviserer din tro. Amen, skjønner’u? Det har noe med tro å gjøre at du driver og sår. Amen! Og hvis du går til, eh, Mosebok, da første kapittel, så ser du det at eh, Isak – står i 1. Mosebok, det seksogtyvende kapittel – så står det [overs.: en av Norsk Bibel sine]:

‘Det ble igjen uår og hungersnød i landet, slik det hadde vært på Abrahams tid. Isak dro da til filistrenes konge, Abimelek i Gerar. Herren åpenbarte seg for ham og sa: Dra ikke ned til Egypt, men bli boende i det landet som jeg sier deg. Opphold deg som fremmed her i landet, og jeg vil være med deg og velsigne deg! For til deg og din ætt vil jeg gi alle disse land, og jeg skal holde den ed jeg har lovt Abraham, din far [vers 1-3 så langt].’

Og så står det det at [v. 12-14] ‘Isak sådde korn der i landet, og han høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig mann, og hans rikdom vokste stadig så han til sist ble overmåte rik. Han eide småfe og storfe og mange tjenere, så filistrene ble misunnelige på ham.’

Amen! Du skjønner: Det Isak gjorde som du og jeg også må gjøre, det er det at vi kan'ke se på omstendighetene når vi skal så. Noen ganger så sier folk: ‘Ja, jeg ha’kke råd til å så nå.’ Jo, det er nettopp da du skal så - når du ikke har råd til å så. Ehm, for det at du tenker på: ‘Ja, bare hvis jeg blir rik, ja vel, da så skulle jeg gi.’ Amen!

Gud, han ække, han venter ikke på deg, at du skal bli millionær for at du skal så. Du må så i den stand du er i. Amen, enten du har lite eller mye så må du aktivisere din tro ut ifra det ståstedet og hva du har . Halleluja. Du kan'ke drømme deg bort til lottomillioner og, ikke sant, og, jeg mener, du skal vinne her eller der eller, eller sånn. Hør her! Du må så ut ifra det du har. Amen! Og gjennom det så aktiviserer du din tro. Og det er bare gjennom tro at du kan behage Gud. Skjønner'u? Det går ikke an å behage Gud på no’ annen måte enn gjennom tro. Halleluja. Og det er derfor vi er takknemlig for det at du sender inn ditt bønnebegjær her. Du tar opp telefonen; det er en, det er en aktivisering av din tro. Du ringer inn her, du spør om å ‘kan dere be for meg? Kan dere være så snill og be for meg’. Det er en troshandling. Amen!

Eller du sender en SMS-melding inn – så er det også en, en handling av tro som du gjør – amen – ved at du da forventer at Gud skal gjøre noe tilbake. Amen, det er derfor vi ber! Halleluja. Amen! Og når vi gir, ja vel, hva forventer vi da? Jo, vi forventer å få noe tilbake. Halleluja, ikke først og fremst dem vi gir til – amen – men vi forventer å få noe tilbake fra Gud. For det er han som gir oss alle ting. Halleluja! Så det var derfor, vet du, for å så i hungersnød, for å så i tørke, så har du nødt til å tro. Amen! Og det var det Isak hadde – han putta det såkornet i jorda. Og da er’re samme åssen omstendighetene er. Det er samme om det regner eller snør eller er tørt eller vått eller – hvordan det er, det spiller ingen rolle! For det at når Gud velsigner ditt såkorn, ja vel, da mangfoldiggjør det seg, det mangedobler seg. Halleluja! Skjønner du? Amen! Fordi du er under velsignelsen ut ifra at du lyder Gud i det han sier til deg, halleluja. For at Guds rike skal gå fram.

Jeg veit ikke om noen andre som sådde da. Jeg mener … det, det står ikke det at det var noen andre som sådde i Gerar. Jeg mener, det enkleste for Isak, naturlig, det var å bare flykte derfra – bort fra tørken, katastrofen og hungersnøden og flykte da bort – til Egypt. Ikke sant? Men Gud sa: ‘Bli her i landet, for jeg vil velsigne deg!’ Amen! Takk og lov, og så står det det, han, ‘han høsta hundre fold’. Amen.

Hvem er det som ønsker å høste tredve foll her, av det du sår? Løft hånda di! Er det noen som ønsker tredve foll her? Nei. Ingen vil ha tredve foll. Er det noen som vil ha seksti foll? Nei. Ingen vil høste seksti foll. Er det noen som vil høste hundre foll? Å ja! Der kommer det masse hender opp. Jeg ser ikke du rekker hånda di der du sitter foran TV-skjermen. Men rekk hånda opp – vil du ha hundre foll tilbake av det du sår? Eller tredve foll eller seksti foll? Jeg mener – det er veldig god prosent. Amen, når vi, når vi har lissom våre penger i da den himmelske banken, vet du. Halleluja, for det at når vi … Når vi bruker den himmelske banken, vet du, så er det ikke tre prosent rente, vet du, eller to og en halv prosent rente. Nei, det er hundrefollbanken. Halleluja. Amen. Hundre foll, det er ti tusen prosent. Amen. Halleluja! Amen, hvis du går til Markus så ser du det. Amen, Markus 10, der står det, står det om akkurat det. Der står det at

‘Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld eller for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefoll igjen: Her i tiden …’

– hør her, det står ikke ‘i evigheten’; det står her i tiden’. Du trenger ikke penger oppe i himmelen, vet du. Der er det et pengeløst samfunn. Halleluja. Men du trenger penger her så lenge du er på jorda. Amen! Skjønner’u? Så det står det at hvis du gjør noe for evangeliet, forlater noe, ofrer noe for evangeliet, ja vel, så bruker du egentlig den himmelske banken, hundrefollbanken. Og Gud skal gi deg hundre foll tilbake. Amen. Det står, her står’e ikke tredve foll eller seksti foll, men her står’e hundre foll … halleluja, skal du få. Her i tiden så skal du få –

‘… hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser’

– så det, det må du ta med, det er en del av pakka: forfølgelse. Skjønner du? Så hvis du ikke blir forfulgt for din tros skyld – hvis alle mennesker liker deg og syns du er en fin, flott fyr – ja vel, da er du en falsk profet. Eh, for det at Guds ord sier, eh, ‘ve verden,’ lissom, ‘ve den når verden elsker deg’. Ikke sant? Hvis du vil bli verdens venn så blir du Guds fiende. Det er bare det det står om. Så vi må ta med det også. Det er den negative sida. Halleluja, men du blir velsignet gjennom forfølgelsen. Priset være Herrens vidunderlige, dyrebare navn. Amen!

Ja, så da er det tid til å så. Jeg vet ikke hva du sår for. Eh, vi har alltid behov som vi sår for. Amen. For det at vi forventer en høst, vett’u. Halleluja.

Så: Ta og ring inn til callcenteret nå! Jeg vet ikke, kanskje du vil gi en million i kveld? Ikke vet jeg. Amen, om Gud taler til deg om å gi en million, ja vel, så vær lydig og gi en million! Amen! Hvis Gud taler til deg om å gi fem hundre tusen, ja vel, så gi fem hundre tusen. Hvis Gud taler til deg om å gi hundre tusen, ja vel, så gi hundre tusen.

Og så tenker du som så: ‘Å, det kan’ke jeg, i hvert fall!’ Men skulle du ønske at du kunne det? Amen, det er spørsmålet. Hvis du ønsker at du kunne gi en million. Hvor mange, hvor mange her skulle ønske at de kunne gi en million til Guds rike? Løft hånda di! Det er, det er ganske mange her. Yes, det er ganske mange. Okay. Skjønner’u? Men hvis du skal bli i stand til å gi en million kroner til Guds rike, så må du først begynne å gi en tusenlapp, fem tusen, ti tusen – og så videre. Du har lissom nødt til å strekke deg. Amen. Og så kommer Guds velsignelse, og så multipliserer ’n det såkornet, kan du si, som du bringer inn. Amen! Og det det dreier seg om, folkens, det er jo vekkelse – du sår inn for vekkelse når du sår inn i Visjon Norge. Jeg mener – det er det vi holder på med her hele tida. Vekkelse og reformasjon. Amen! Og det er derfor vi gir deg den beste føden, vet du, halleluja! Føde som du kan bli frelst ved, amen, føde så du kan bli fylt av Den hellige ånd. Du kan bli helbreda.

(...)

Du kan ikke kjøpe helbredelse. Det går ikke, du kan ikke kjøpe helbredelse. Amen. Men det er noe du får gratis av Gud, halleluja. Det er nåde over nåde. Amen. Men du trenger å aktivisere din tro, halleluja. Amen! Så du kan oppleve den velsignelsen. Amen! Halleluja. Da, hvis du ikke har kontanter med deg så har vi kortmaskin bak der. Du som ønsker å så inn til Visjon Norge, amen, i denne tid, så vi kan gjøre det vi gjør, ja vel, du går til telefonen og ringer inn til callcenteret nå. Der sitter alle disse herlige callcenter-damene, og -herrene, og tar imot din telefon. Amen. Og så skal vi ha en herlig, herlig fest her, vet du, halleluja! Amen! (…)» 

- - - - - 
(Se evt. også http://snikmund.blogspot.no/2015/11/standing-on-water-casting-your-bread.html)

torsdag 6. mars 2014

Vishnu Norge

Vishnu Norge 

Noen visjonsverselinjer til refleksjon.
Kristen TV-kanal? Hindu- eller buddha-TV-kanal? Vishna, Vishnu, Vissj'on?
 
Krims-krams, kriser, krita-kjøp
Vissjon, visstnok,
"løp og døp"
Forum, fyrrom, fysj-og-æsj,
ildner illsint Inger-kræsj

Beder? Brøler. Tunge-kjøler
Lufter liksom, åpen munn
Sjelden noen etternøler
Såkorn, høstkorn, gull og pund
Deilig, leilig new-age-preken
Mystisk, magisk, mørk som beken?
Be, men bland inn lystbegjær
selv om eier'n står rett der

Vi kan kjøpe uten penger! Låne tredve millioner
Gud har sagt det, vi har hørt det, siden får vi partnerkroner
Magnetisere, mesmerere, meditere og manifestere
Lapskaus og sirkus er deilige scener. Vi gir vel beng i hva andre folk mener
Toner fra himmel og pengevrimmel, det går ut på det samme, vi får partnerstimmel
Mål eller middel, det er vel ett fett, bare tro Hærren, så går det så lett
Pål med sin puddel kan så inn til Vissj'on
Hjælp oss litt nå i vår gjeldskrise-missjon

Mon tro hva ånden vil gjøre i dag? Du kan nok tro det går slag i slag
Så inn ei klokke, en valp eller tømmer
før krisa øker og partnere rømmer.

Sanely, sanely