Jeg vil gjerne si no'n ord
til no'n sleivspark fra Jan Kaare
som ser ut som han tror
at han lettvint skal få skåre
én trepoenger der og en topoenger her
og uten ansvar vræle
sitt oppgulp til besvær

"Det er utrolig hvordan human-fundamentalistene får lov til, å fritt utfolde seg både i den kristne dagspressen og ellers i media. Hvor da ulike avhoppere i kristne miljøer, skylder på foreldre, menigheter, pastorer og alle og enhver mann."

Hanvold, jeg har ikke sett at noen avhoppere/utbrytere skylder på alle andre og ikke tar ansvar. Hvem er det egentlig du sikter til?

Videre skriver du:
"Nrk inviterte meg for å være med på debatten ikveld. Men jeg sa klart ifra at jeg tar ikke del i dette sirkuset."

NRKs program "Debatten" torsdag kveld var i alle fall ikke noe sirkus. Dette kunne de fleste antakelig slå fast med letthet. Kanskje du mener at det generelt sett er sirkustilstander, men det virker ganske fjernt etter mitt skjønn. VG, som kanskje er den mest sirkusliknende avisa på enkelte områder (flåttbitt, kvinnebryster, sensasjonsoverskrifter osv.) har gjort en god jobb. Ikke bare med VGTV-serien. Først i dag kom intervjuet med Anders Torp på trykk i papiravisa. De har ikke dura løs med alt mulig på én gang. Jan-Aage Torp fikk også uttale seg i både intervju og innlegg. Ikke noe sirkus etter det jeg kan se.

Videre skriver du:
"I alle ungdomsmiljøer enten det er kristne eller ikke. Fins det ungdommer som blir ekstreme."

Du har rett i at det fins ungdommer som blir ekstreme i mange ulike miljøer. Jeg er noe mer usikker på din påstand om at det skjer "en omfattende indoktrinering på AUF sommer leir" og at "en (...) får innprentet et hat til Israel og kapitalister osv."  Så skriver du:

"det er jo ingen som beskylder AUF eller SV for, å drive med hjernevask."

Å?
(Du nøyer deg med å beskylde dem for indoktrinering. Jeg er klar over at det ikke er helt det samme som hjernevask. Håper rett nok at du, som ønsker å framstå folkelig, forstår at de to begrepene folkelig sett brukes ganske synonymt.) Jeg mener bestemt å huske at både du selv og en rekke andre har beskyldt både AUF, SV og sosialister/sosialisme generelt for både hjernevask og det som verre er. Kanskje husker jeg feil. Men jeg husker godt at du sa noe stygt om nettopp ungdomspartibevegelsers opptreden i Oslo under besøket fra en viss israelsk leder for ett år eller to siden. Litt trist at du slettet dette fra Facebook - og ikke svarte på spørsmålet jeg stilte deg om det.

Så sier du:

"Men når enkelte ungdommer tar til det ekstreme. Og så når de er blitt voksne, anklager sine organisasjoner fordi det var deres skyld, at de ble så ekstreme. Blir jo det veldig feil. Samtidig som noen gjør det til et levebrød og jobb, å angripe noe en deltok i selv . Og tjener penger på, å henge ut andre.Da mister dette jo all seriøsitet."

Hvem er det du sikter til, Hanvold? Jeg har ikke sett noen, nå i det siste, som utelukkende har lagt ansvar på organisasjonen sin. Jeg har sett noen som tar mye ansvar selv, både for ting de har gjort i fortiden og for det å hjelpe medmennesker nå. Så vidt jeg kan se, peker de på at organisasjoner og foresatte har medansvar. Så vidt jeg kan se, ønsker de at kristne og religiøse ledere - og ledere innen stat og ideell sektor for øvrig - tar barn, ungdom og andre på alvor. De ønsker at man ikke legger lokk på viktige debatter om livsyn, etikk og konkrete atferdsmønstre som kan skade menneskeliv.

, Hanvold, snakker du om at noe er "godt stoff for sladre media og den religiøse pressa. Som elsker, å drive med negativ journalistikk." 


Det kan hende at noe her er godt stoff for sladremedier. Nå syns jeg snarere at det er du som ter deg som et sladremedium, idet du ikke holder deg tilstrekkelig til realitetene. Og "negativ journalistikk"? Det avstår jeg fra å kommentere ... iallfall i skrivende stund.


Til slutt i din statusoppdatering skriver du dette:
"I Norge har vi heldigvis ytringsfrihet og religions frihet. Men det ser ut som disse human-fundamentalistene, ønsker at staten skal overta barneoppdragelse i vårt samfunn. Og hvor foreldrene ikke skal kunne oppdra sine barn i den kristne tro. Så vær obs på human-fundamentalistene, som er ekstreme. Som er drevet av hat og bitterhet, imot alt som er imot deres ateistiske religion. Vi får be for disse stakkars menneskene, som ikke vet bedre. Ha en velsignet dag."

Hvem sikter du til når du skriver "disse human-fundamentalistene"? Er du inne på konspirasjonsteoriene dine igjen, om at Human-Etisk Forbund og Arbeiderpartiet er ute etter å ta levende kristendom osv?

Vet du hva, TV-sjef? Jeg tror at den virkelig levende kristendommen er den som tåler at noen stiller spørsmål. Sunn religiøs eller kristen etikk er ikke redd for at noen konfronterer ukultur. Jeg tror egentlig at du vil si deg enig, når du tenker deg om. Vil du tenke deg om? Eller trenger du kanskje ikke å tenke deg om?

Jeg vet at du ikke liker å svare på spørsmål. Jeg vet at dine erfaringer med journalister og media i Norge er blandede, og at ikke alle har behandlet deg som de bør. Jeg forstår noe av din skepsis til noe av pressen, selv om jeg ikke alltid skjønner alle argumentene eller ankepunktene dine.

Men hvordan har du selv som medieaktør behandlet mennesker? Ja, for er du ikke selv ansvarlig for et mediehus, som ansvarlig redaktør og den som startet det?