Følg Nei til Visjon Norge på Twitter!

Sigmund Ådnøy ("offentlig figur")

http://www.facebook.com/fysak

torsdag 25. september 2014

Visjonens vånde? Våndens visjon!

«Velkommen, vodka-Darrel,
veldig velkommen!
Visitten var ventet –
visitten vare!»

*

Var våren vennlig
hvor vinteren var vrang?

Vil vaskekte varulv
ved varige vannhull
hver vanskelig våndsull
velsigne ved vang?

Var vangen vel værhard?
Var Hvermannsen vond?
Vel voksen, vel vemmelig?
- Vær varsom, Visjon!

Velvillig verdibank, valutanaiv,
var vulgaritetslånets hvilestativ
Vips våknet Vrang Vilje, Vulgærvisjonens viv:
Hvor viltert, visjonens verdikorrektiv!

Velsignelsens vokter
var varulvens venn
Velbehagelig vogget
vinden, vinen vimpelen

Wiggos wobbler villig vraltet,
virket viktig, variert
Var Visjon verdiforvaltet,
velstelt, vektlagt, validert?

«Visner velstands vakre vy?
Vaskes vekk Verdibank-ly?»

*

Vettets vidsyn vinker:

Velg!

søndag 6. april 2014

Trasige TRAS

Trasige TRAS

Tilfeldig, nesten,
registrering - som et
Abrakadabra om de
s

Trasler barnet det til?
Registrer
alt som kan kalles avvik som
småbarn kan finne på

Tro, nesten
religiøs, på
amerikanisert
systematisering

Tenke seg til at
rare regler og normer,
anmerkninger av en slags gammel skole,
skal få råde og raljere blant de barnehagesmå
 
---
 
"Trivelig?
Reglementert?
Anbefalingsverdig?
Sympatisk?

Hvordan er ditt barn og dets atferd,
kjære foresatt?

Overlat til oss å finne ut hva slags barn du har! Dvs. ikke til oss, men til disse pålitelige standardskjema. Her er inkludert alt det vi trenger å vite. De er fortreffelige, forskningsbaserte og forebyggende. De er veldig vitenskapelige og vil tidlig avdekke evt. unormale tilbøyeligheter hos avkommet. Men du kan ta det helt med ro hvis barnet ditt er litt sen i utviklingen, for vi har gode, positive programmer til bruk som kommunen har bevilget oss på vegne av Avvikssenteret.

Dette er det forsket på. Tidlig innsats er viktig.
Bare skriv under her! Det er bare en ren formalitet.

Sånn! Så flott! Da ser vi hvor mye vi får skravert her, og så har vi et finfint utgangspunkt for foreldresamtalen om noen uker. Ha en fin dag!"

mandag 24. mars 2014

Så sier Hanvold


Kollektpreken, TV Visjon Norge, 12. februar 2014

Klikk på lenken, og velg "Last ned" og deretter "Åpne" eller "Lagre"! https://docs.google.com/file/d/0B_33KjIrbDazVHk2XzUtX3FPNUU
Lydopptaket er en m4a-fil, og noen kan ha utfordring med å spille den av. Den skal imidlertid fungere greit i bl.a. både VLC e.a. vanlige mediaavspillere samt i Xbox-spiller. ("Smart-telefoner er ikke alltid smarte nok;P")

Kollektpreken av VisjonNorge-gründer Jan Hanvold, i første møte i konferanse med gjestepredikant Darrel Stott. Hos Visjonskirken, sendt på TV VisjonNorge.
Slik lyder Hanvolds ord ...:

«Halleluja! Som det står, vet du, i, i da Predikantens bok, det ellevte kapittel – halleluja – der står det det, at:

‘Kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Del ut til sju, ja, til åtte. For du vet ikke hvilken ulykke som kan hende på jorden. Når skyene blir fulle av regn, tømmer de det ut over jorden. Som treet faller, slik blir det liggende, enten det er mot sør eller mot nord. Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste.’ [Predikantens bok/Forkynneren 11,1-4. Overs.: Norsk Bibel.]

Amen! Halleluja. Så det gud vil, vet du, det er det at du skal sende ditt brød bortover vannet. Amen. Hva betyr det egentlig; ditt brød, hva er ditt brød? Jo, ditt brød, det er det arbeidet du får inntekten din ifra. Det er brødet. Halleluja. Enten du har trygd eller du har pensjon eller du har, eh, er en forretningsmann eller ... hva enn du er. Så det du får din inntekt fra, det er ditt brød.

Amen, og det brødet, det må du sende bortover vannet. Halleluja. Amen, det betyr at du sender de pengene inn til Visjon Norge. Halleluja. Det er bortover vannet, vet du. Halleluja. Amen. Så det kan komme tilbake til deg, da multiplisert. Amen. Halleluja! For det er viktig – at når du sår, ja vel, så vil du høste.

Og så sier Guds ord det også, at ‘den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste’. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr det at du, det er en tid for å så - amen - og så er det en tid for å høste. Når det er tid for å så – så nytter det ikke å se på vinden eller været, når du skal så. En bonde gjør ikke det. Han må få det såkornet i jorda enten han vil eller ikke, skal han få en høst. Når våren kommer så er det ute med våronna, og han har nødt til å så enten det regner eller snør eller blåser. Eller uansett omstendighetene så må han så for da å få en høst. Amen. Og det er derfor det er så viktig for deg at du mikser din tro, og som jeg sier: Du mikser dine bønner med et offer. Halleluja. Amen, og da vil dine bønner ha en dobbelt effekt.

Amen! Dette er ikke løgn, dette er ikke manipulering, det er bare at når du spesifiserer ditt såkorn, amen, gir såkornet et navn, ja vel, så vil du få en høst på det. Amen. Igjen og igjen så ser vi det, for det kommer, du vet:

Hvis du bare skal ha av Gud, og du heter Ego Egesen og bor i Egersund. Og Meg Megesen. Ikke sant? Eller 'my name is Jimmy' - 'gi'mme, gi'mme', gi’mme’ - skjønner'u? Og, det er klart, det at da, da er det selvfølgelig at Gud gir deg pga. nåde; men du kan’ke regne med noe seier i livet ditt. Skjønner du? Det er bare – det er bare sånn det er.

Og da er det masse mennesker som benytter seg av Visjon Norge og ringer inn bønnebegjær. Ikke sant? Det er haugevis! Det er fra to hundre til fem hundre bønnebegjær hver eneste dag! Og det er klart at, eh, hvis alle døm sådde noe inn i, med disse bønnebegjæra, amen, så hadde det hatt en effekt, skjønner'u. For det at det du gjør når du gir, det er ganske enkelt at du aktiviserer din tro. Amen, skjønner’u? Det har noe med tro å gjøre at du driver og sår. Amen! Og hvis du går til, eh, Mosebok, da første kapittel, så ser du det at eh, Isak – står i 1. Mosebok, det seksogtyvende kapittel – så står det [overs.: en av Norsk Bibel sine]:

‘Det ble igjen uår og hungersnød i landet, slik det hadde vært på Abrahams tid. Isak dro da til filistrenes konge, Abimelek i Gerar. Herren åpenbarte seg for ham og sa: Dra ikke ned til Egypt, men bli boende i det landet som jeg sier deg. Opphold deg som fremmed her i landet, og jeg vil være med deg og velsigne deg! For til deg og din ætt vil jeg gi alle disse land, og jeg skal holde den ed jeg har lovt Abraham, din far [vers 1-3 så langt].’

Og så står det det at [v. 12-14] ‘Isak sådde korn der i landet, og han høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig mann, og hans rikdom vokste stadig så han til sist ble overmåte rik. Han eide småfe og storfe og mange tjenere, så filistrene ble misunnelige på ham.’

Amen! Du skjønner: Det Isak gjorde som du og jeg også må gjøre, det er det at vi kan'ke se på omstendighetene når vi skal så. Noen ganger så sier folk: ‘Ja, jeg ha’kke råd til å så nå.’ Jo, det er nettopp da du skal så - når du ikke har råd til å så. Ehm, for det at du tenker på: ‘Ja, bare hvis jeg blir rik, ja vel, da så skulle jeg gi.’ Amen!

Gud, han ække, han venter ikke på deg, at du skal bli millionær for at du skal så. Du må så i den stand du er i. Amen, enten du har lite eller mye så må du aktivisere din tro ut ifra det ståstedet og hva du har . Halleluja. Du kan'ke drømme deg bort til lottomillioner og, ikke sant, og, jeg mener, du skal vinne her eller der eller, eller sånn. Hør her! Du må så ut ifra det du har. Amen! Og gjennom det så aktiviserer du din tro. Og det er bare gjennom tro at du kan behage Gud. Skjønner'u? Det går ikke an å behage Gud på no’ annen måte enn gjennom tro. Halleluja. Og det er derfor vi er takknemlig for det at du sender inn ditt bønnebegjær her. Du tar opp telefonen; det er en, det er en aktivisering av din tro. Du ringer inn her, du spør om å ‘kan dere be for meg? Kan dere være så snill og be for meg’. Det er en troshandling. Amen!

Eller du sender en SMS-melding inn – så er det også en, en handling av tro som du gjør – amen – ved at du da forventer at Gud skal gjøre noe tilbake. Amen, det er derfor vi ber! Halleluja. Amen! Og når vi gir, ja vel, hva forventer vi da? Jo, vi forventer å få noe tilbake. Halleluja, ikke først og fremst dem vi gir til – amen – men vi forventer å få noe tilbake fra Gud. For det er han som gir oss alle ting. Halleluja! Så det var derfor, vet du, for å så i hungersnød, for å så i tørke, så har du nødt til å tro. Amen! Og det var det Isak hadde – han putta det såkornet i jorda. Og da er’re samme åssen omstendighetene er. Det er samme om det regner eller snør eller er tørt eller vått eller – hvordan det er, det spiller ingen rolle! For det at når Gud velsigner ditt såkorn, ja vel, da mangfoldiggjør det seg, det mangedobler seg. Halleluja! Skjønner du? Amen! Fordi du er under velsignelsen ut ifra at du lyder Gud i det han sier til deg, halleluja. For at Guds rike skal gå fram.

Jeg veit ikke om noen andre som sådde da. Jeg mener … det, det står ikke det at det var noen andre som sådde i Gerar. Jeg mener, det enkleste for Isak, naturlig, det var å bare flykte derfra – bort fra tørken, katastrofen og hungersnøden og flykte da bort – til Egypt. Ikke sant? Men Gud sa: ‘Bli her i landet, for jeg vil velsigne deg!’ Amen! Takk og lov, og så står det det, han, ‘han høsta hundre fold’. Amen.

Hvem er det som ønsker å høste tredve foll her, av det du sår? Løft hånda di! Er det noen som ønsker tredve foll her? Nei. Ingen vil ha tredve foll. Er det noen som vil ha seksti foll? Nei. Ingen vil høste seksti foll. Er det noen som vil høste hundre foll? Å ja! Der kommer det masse hender opp. Jeg ser ikke du rekker hånda di der du sitter foran TV-skjermen. Men rekk hånda opp – vil du ha hundre foll tilbake av det du sår? Eller tredve foll eller seksti foll? Jeg mener – det er veldig god prosent. Amen, når vi, når vi har lissom våre penger i da den himmelske banken, vet du. Halleluja, for det at når vi … Når vi bruker den himmelske banken, vet du, så er det ikke tre prosent rente, vet du, eller to og en halv prosent rente. Nei, det er hundrefollbanken. Halleluja. Amen. Hundre foll, det er ti tusen prosent. Amen. Halleluja! Amen, hvis du går til Markus så ser du det. Amen, Markus 10, der står det, står det om akkurat det. Der står det at

‘Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld eller for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefoll igjen: Her i tiden …’

– hør her, det står ikke ‘i evigheten’; det står her i tiden’. Du trenger ikke penger oppe i himmelen, vet du. Der er det et pengeløst samfunn. Halleluja. Men du trenger penger her så lenge du er på jorda. Amen! Skjønner’u? Så det står det at hvis du gjør noe for evangeliet, forlater noe, ofrer noe for evangeliet, ja vel, så bruker du egentlig den himmelske banken, hundrefollbanken. Og Gud skal gi deg hundre foll tilbake. Amen. Det står, her står’e ikke tredve foll eller seksti foll, men her står’e hundre foll … halleluja, skal du få. Her i tiden så skal du få –

‘… hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser’

– så det, det må du ta med, det er en del av pakka: forfølgelse. Skjønner du? Så hvis du ikke blir forfulgt for din tros skyld – hvis alle mennesker liker deg og syns du er en fin, flott fyr – ja vel, da er du en falsk profet. Eh, for det at Guds ord sier, eh, ‘ve verden,’ lissom, ‘ve den når verden elsker deg’. Ikke sant? Hvis du vil bli verdens venn så blir du Guds fiende. Det er bare det det står om. Så vi må ta med det også. Det er den negative sida. Halleluja, men du blir velsignet gjennom forfølgelsen. Priset være Herrens vidunderlige, dyrebare navn. Amen!

Ja, så da er det tid til å så. Jeg vet ikke hva du sår for. Eh, vi har alltid behov som vi sår for. Amen. For det at vi forventer en høst, vett’u. Halleluja.

Så: Ta og ring inn til callcenteret nå! Jeg vet ikke, kanskje du vil gi en million i kveld? Ikke vet jeg. Amen, om Gud taler til deg om å gi en million, ja vel, så vær lydig og gi en million! Amen! Hvis Gud taler til deg om å gi fem hundre tusen, ja vel, så gi fem hundre tusen. Hvis Gud taler til deg om å gi hundre tusen, ja vel, så gi hundre tusen.

Og så tenker du som så: ‘Å, det kan’ke jeg, i hvert fall!’ Men skulle du ønske at du kunne det? Amen, det er spørsmålet. Hvis du ønsker at du kunne gi en million. Hvor mange, hvor mange her skulle ønske at de kunne gi en million til Guds rike? Løft hånda di! Det er, det er ganske mange her. Yes, det er ganske mange. Okay. Skjønner’u? Men hvis du skal bli i stand til å gi en million kroner til Guds rike, så må du først begynne å gi en tusenlapp, fem tusen, ti tusen – og så videre. Du har lissom nødt til å strekke deg. Amen. Og så kommer Guds velsignelse, og så multipliserer ’n det såkornet, kan du si, som du bringer inn. Amen! Og det det dreier seg om, folkens, det er jo vekkelse – du sår inn for vekkelse når du sår inn i Visjon Norge. Jeg mener – det er det vi holder på med her hele tida. Vekkelse og reformasjon. Amen! Og det er derfor vi gir deg den beste føden, vet du, halleluja! Føde som du kan bli frelst ved, amen, føde så du kan bli fylt av Den hellige ånd. Du kan bli helbreda.

(...)

Du kan ikke kjøpe helbredelse. Det går ikke, du kan ikke kjøpe helbredelse. Amen. Men det er noe du får gratis av Gud, halleluja. Det er nåde over nåde. Amen. Men du trenger å aktivisere din tro, halleluja. Amen! Så du kan oppleve den velsignelsen. Amen! Halleluja. Da, hvis du ikke har kontanter med deg så har vi kortmaskin bak der. Du som ønsker å så inn til Visjon Norge, amen, i denne tid, så vi kan gjøre det vi gjør, ja vel, du går til telefonen og ringer inn til callcenteret nå. Der sitter alle disse herlige callcenter-damene, og -herrene, og tar imot din telefon. Amen. Og så skal vi ha en herlig, herlig fest her, vet du, halleluja! Amen! (…)» 

- - - - - 
(Se evt. også http://snikmund.blogspot.no/2015/11/standing-on-water-casting-your-bread.html)

torsdag 6. mars 2014

Vishnu Norge

Vishnu Norge 

Noen visjonsverselinjer til refleksjon.
Kristen TV-kanal? Hindu- eller buddha-TV-kanal? Vishna, Vishnu, Vissj'on?
 
Krims-krams, kriser, krita-kjøp
Vissjon, visstnok,
"løp og døp"
Forum, fyrrom, fysj-og-æsj,
ildner illsint Inger-kræsj

Beder? Brøler. Tunge-kjøler
Lufter liksom, åpen munn
Sjelden noen etternøler
Såkorn, høstkorn, gull og pund
Deilig, leilig new-age-preken
Mystisk, magisk, mørk som beken?
Be, men bland inn lystbegjær
selv om eier'n står rett der

Vi kan kjøpe uten penger! Låne tredve millioner
Gud har sagt det, vi har hørt det, siden får vi partnerkroner
Magnetisere, mesmerere, meditere og manifestere
Lapskaus og sirkus er deilige scener. Vi gir vel beng i hva andre folk mener
Toner fra himmel og pengevrimmel, det går ut på det samme, vi får partnerstimmel
Mål eller middel, det er vel ett fett, bare tro Hærren, så går det så lett
Pål med sin puddel kan så inn til Vissj'on
Hjælp oss litt nå i vår gjeldskrise-missjon

Mon tro hva ånden vil gjøre i dag? Du kan nok tro det går slag i slag
Så inn ei klokke, en valp eller tømmer
før krisa øker og partnere rømmer.

Sanely, sanely

onsdag 26. februar 2014

Hvorfor støtte TV Visjon Norge?

 
Det er sagt og skrevet mye om VisjonNorge, og selv er jeg blant ‘verstingene’. Noen syns jeg kverner og maler for lenge og for hardt. Jeg kommer imidlertid over mye rått og beinete kjøtt som ingen andre tar i sin kvern. Her har du litt av ukas farse.
 
Hvorfor skal man støtte Jan Hanvolds prestisjeprosjekt ‘TV Visjon Norge’? Noen er lei av debatt om slike spørsmål, og det skal de få lov å være.

Selv mener jeg dette er et høyaktuelt tema.

Til deg som ikke er lei, eller/og som mener at Visjon Norge er flott eller fælt:

Du er velkommen til å dele dine argumenter for å støtte eller ikke støtte dette TV-arbeidet.

I mellomtiden vil jeg gi ordet til Visjon Norges medarbeider Sten Klevås-Olsen. Hvilke grunner oppgir han for at du skal gi pengegaver eller bli en fast giver?

Når krisene blir mange, blir argumentene få (eller dårlige)

To av grunnene han mener er gode, kom for en dag på direkten i kveld og i går kveld. Jeg har uthevet noen ord - delvis ut fra Klevås-Olsens trykk på noen, og delvis ut fra hva som er mest urovekkende. Husk at dette når ut til tusener av mennesker både i og utenfor mange ulike kristne organisasjoner og forsamlinger.

Tirsdag kveld sa Klevås-Olsen følgende - der han sto på callcenteret og informerte om bønneemner, takkeemner, engangsgaver og partnerforpliktelser:

«Her er det altså en fra Vestlandet som har sådd inn [gitt penger til kanalen] for å få et spesifikt bønnesvar. Det er mange som kritiserer oss når vi sier det. Men Jesus sier at du kan gjøre det. Du kan så inn for å få et spesifikt bønnesvar. Og du har en bønn om at vi kan be en bønn etter Guds vilje. Da skal du se det skal gå til velsignelse

Onsdag kveld ville Klevås-Olsen forklare seerne hvorfor de bør bli en støttepartner. En såkalt støttepartner er man hvis man gir et beløp fast hver måned.

Jeg trodde at det første han ville nevne, var behovet for forutsigbarhet og stabilitet. Det er jo litt greit å vite hva man har råd til og ikke, og om medarbeiderne kan få lønn - selv for en kanal som er opptatt av "tro" og mener seg å stole på Gud for å få nedbetalt store lån.

Dette ble imidlertid ikke nevnt før etter en relativt lang omvei ... Det første Sten Klevås-Olsen ville understreke, var hvor viktig det er at du kan bli bedt for! Hvorfor legger jeg trykk på dette? Bønn er da fint? Det er det sikkert, men premissene her er slik at dersom du blir en fast støttepartner for VisjonNorge, vil de be for deg! Derfor, sier callcenter-verten - fordi du blir bedt for -, bør du bli en partner med kanalen. Bli en del av den store VisjonNorge-familien, som de sier. Bli satt pris på. Bare hør her på hva nevnte medarbeider sa:

«Da skal jeg snakke litt om hvorfor du bør være en støttepartner. ‘Hvorfor kan jeg ikke bare være med å se på TV-en, og gi en gave i ny og ne og …,’ og sånn tenker du kanskje. Jo, det kan jeg godt fortelle deg.

Du skjønner det, atte, det har noe med bønn. Det har noe med velsignelse. Det har noe med alt det der å gjøre. Vi har et bønneteam her på VisjonNorge. Vi har folk som ber hver eneste dag – morgen og kveld og midt på dagen – og det er bønn, bønn og bønn. Og partnerne våre blir bedt for flere ganger om dagen, syv dager i uka, tre hundre og femogseksti dager i året. Og du skjønner:

Viktigheten av bønn, at det er noen som ber for deg, og meg, det er mye viktigere enn det vi kanskje aner. Gud har gitt oss det våpenet som bønn egentlig er. Og derfor så må vi bruke det, og det gjør vi. Og vi opplever daglig at mennesker sier atte ‘vi har bedt og bedt, og så plutselig bryter det gjennom, og så blir det bønnesvar, og så blir det velsignelse og så. Og det er for deg veldig viktig. For da er du en del av den store visjonsfamilien som driver og høster inn sjeler for evigheten. Det blir frelst mennesker, og jeg skal ikke si hver dag, men hver eneste uke, så blir det frelst en del mennesker her. Og den velsignelsen det er å være med, og være delaktig i at mennesker blir frelst, den kan du ta del i. Det er helt sikkert (…)»

Fra før av har Visjon Norge en annen, liknende praksis: De utlover ‘en weekend på Hallingskarvet for to personer’ til den som vil gi 10 000 kroner eller mer til kanalen. Dette ble lokket med senest i kveldens sending, av nevnte medarbeider.

Kanalen lover deg altså både hotellopphold og forbønn mot at du gir dem en viss sum penger. Tidligere har det vært bl.a. malerier.

‘Visjon Partnerdorge’?


M.a.o.:

TV Visjon Norge forkynner ikke bare at du må tro på den ‘lov’ de tror på - loven om å så og høste - og i den grad og den form de praktiserer den. Nei, de forkynner også lokkemat, agn, om du vil, for at du skal bite på og bli en pengepartner eller -engangsgiver. Rett og slett et slags ‘partnerdorge’.

Jeg tror det kan være viktigere enn noen gang å følge med på hva denne kanalen forkynner og oppfordrer til. Dette jeg skriver her, er på ingen måte en svartmaling; det er en dokumentering av faktiske forhold - forhold som altfor få konfronterer. Noen av dem som gjør det, blir f.eks. utestengt fra å kommentere på Jan Hanvolds Facebook-profil. Jeg snakker ikke da om de som sjikanerer ham og opptrer upassende, men derimot om vanlige folk som stiller ham utfordrende spørsmål. Slikt blir ofte sensurert vekk i tillegg til at brukeren blir blokkert og hindret i å kommentere ytterligere.

Jeg skulle ønske at kristenledere, ledere for ulike organisasjoner og evt. medier tok mer tak i ‘problemet Visjon Norge’. Ja, det er snakk om noe mer enn et problem, og bra ting blir sagt og gjort i VisjonNorge-regi. Fremdeles er kanalen et problem. Folks privatøkonomi og gjeldsproblematikk, så vel som mentalhelse, blir ikke bedre av Jan Hanvold og kompani sitt partner- og giverdorge. De utsagn jeg har sitert her, er kun to av svært mange - og hyppige – eksempler på usunn forkynnelse fra TV-kanalens egne ansatte.

Noen syns jeg kverner for mye og for lenge. Jeg kommer til å fortsette å male i vei. «Skomaker, bli ved din lest!» ble det sagt til han som kunne å fikse og lage sko. Jeg kan å kritisere og dokumentere idiotiske liksomkristne utsagn og foreteelser. «Kritiker, bli ved din kvern!» Jeg kommer til å bli stående ved kverna – (minst) helt til kristenledere, slik Rolf Kjøde en gang har gjort, igjen går ut med en offentlig advarsel mot TV Visjon Norge. Eller vil ‘hyrdene’ la ‘sauene’ fortsette å breke og flotte seg for denne trosbevegelsens høyborg? Og bli klippet og melket i tide og utide, for at borgen skal se fin ut og ‘soldatene få sin lønn’?

**************
Om illustrasjonen:
I en debatt her i forumet for noen dager siden fikk jeg en anbefaling. Det var en meddebattant som ba meg om å skaffe meg en hobby. Dette var et pussig sammentreff, da jeg nettopp dagen i forveien hadde begynt på klippe- og lime-kunsten du her kan se. Anbefalingen ble en inspirasjon til å klippe, lime og farge videre og få laget det ferdig.

Slik aktivitet forbinder jeg bl.a. med noen timer jeg hadde på barneskolen. Jeg har aldri dyrket den nevneverdig på fritiden. Men det var jamen et fint tilskudd til andre hobbyaktiviteter i hverdagen. Så jeg takker meddebattanten for inspirasjonen og påminnelsen til å bruke enda litt mer tid på slik "scrapbooking" eller hva det nå heter. Illustrasjonen er på en måte dedisert til nevnte debattant, som jeg antar ikke vil sette særlig pris på den. ;)
***************

Kilde:

Studio Direkte, TV Visjon Norge, tirsdag 26. og onsdag 27. februar 2014

Til å lage "collage"-illustrasjonen er brukt bl.a. utklipp fra "VBC" sitt blad "Rapport", og ellers blankt ark og fargestifter til, samt penn, tusj og lim.

lørdag 22. februar 2014

Hva har agrikultur å gjøre med ekteskap?

Innlegg publisert på Verdidebatt i kveld, da med tittelen "Trenger'u ei kone?".

Du kan "så" penger for å få ei kone. Bare spør Jan Hanvold, som ber deg "så spesifikk" og slo dette fast for noen minutter siden. Eller spør Geir Apold, som kort etterpå bekreftet dette: "Ja, hvis du trenger ei kone eller en mann (...)"

Ja, hva syns du som leser?

Skal man la noen omsorgsfulle handlinger - som nødhjelp, forbønn og en sjelden gang forkynnelse av evangeliet - få avgjøre at TV Visjon Norge er en TV-kanal "til velsignelse"? Skal man tro Jan Hanvolds budskap om at TV-kanalen er nødvendig for at evangeliet skal nå dem Gud vil nå, med et godt budskap? Eller skal man ta de alvorlige villfarelsene og vrangforestillingene som titt og ofte serveres, på alvor? Skal man ta eiendomskjøp, diverse låneopptak og giverlokking med "Hallingskarvet" på alvor? For å nevne noe.

Det er så mye vi kunne ha tatt tak i, det er så mye jeg kunne ha nevnt. Det er et mangfold av uttalelser, lærer og vrengebilder man kunne ha brukt som innfallsvinkel.

Det er mulig at jeg - eller gjerne noen andre - skriver en kronikk eller et annet lengre, seriøst innlegg snart. Visjon Norge er ikke en positiv samfunnsaktør. Det er ikke ditt eller mitt ansvar, som kristne eller samfunnsengasjerte, å hjelpe Jan Hanvold ut av hans økonomiske k(r)amper. Det virker imidlertid som om han selv mener det. Dem har han og noen få andre udemokratisk og impulsivt skapt på egenhånd.

Det blir ikke noe slikt innlegg fra meg helt med det første. Men i mellomtiden syns jeg at det er på sin plass å dele et lite stikk og noen stikkord.

Vil du ha "helligåndsvodka" - eller gi deg hen til en lære om at Darrel Stott er en profet som kan gjøre kristne forretningsmenn vellykkede og rike? Eller vil du si deg enig i at Visjon Norge er et problem for norske kristne og deres rykte? Kanalen er faktisk mer generelt et samfunnsproblem, for den sniker seg inn i 98 % av norske husstander. Dette siden Jan Hanvold tross alt er raus på noen måter. Bl.a. på den måten at han har betalt for at folk får inn kanalen gratis på det digitale bakkenettet. Men hadde han penger til det? Nei, og hvorfor skulle han trenge det? Han tror jo at Gud har kalt ham, og vet at han kan presse en mengde TV-seere til å rydde opp i lånet i etterkant. 

For den som vil følge med på siste møtet i denne "troskanalen" sin møteserie i Forum kino i Bergen, er det bare å skru på kanalen nå. Evt. gå til web-TV-sendinga påwww.visjonnorge.com. Der er det "wow-ow-ow", "wollawollawomba", vranglære om engler og historier om kontakt med Bob Jones og John Arnott - og selvskryt. 

God fordøyelse.

God helg!

mandag 27. januar 2014

Fy fandango for fisefjas frå Fundamentalist-Fantasia!

Famlande fottrinn, fåfengde feberfantasiar: Foraktelege formlar fremjest. Frå forkynnardyrkande forsamlingar, framstegvenlege fantomfar, fargelause festivitasfolk. Får forakta framleis fri frammarsj?

Frøken Framandfrykt - fri frå fengslet for fugleskremsel. Fliret får fullt feste før frøkna fingrar fram faenskapen, fy-orda, friskus-utsegna.
Forum får "fridomsbodskapen" formidla: "Fedrelandet føretrekkjer fråflytting! Frykt framandfolk!"
Fedrelandsfrender frå framandstrøk får frekke, faglause formaningar; frøkna frå Frp-egnen føretrekkjer friskusgloser framføre fagleg festa forslag. Forkynnarhelten - Finanspastoren Famous Fredric - formidla fundamentalistisk fridom for frøkna - fridom frå forstand. Fridom for fysakfjerting. Fiskebollekulturelle frøken Framandfrykt, fornøgd: "Framifrå!"
Frekkheita florerer. Forkynnarfrekkingen Fredrics favorittar forblir faktumfornektarfellene. For fidibusherrane, ferskenfruene, finansfrøknene fattar førebileta frå Frp-Fantasia. Fiskeskrøner finn fram; forventa formidling formår: "Framandfolk, forsvinn!"
"Fakta? Finn få! Falafel-folk får for f... forstå: Fantasi-sionistar, favorittpredikantar forkynner framleis fridom for fantar. Fantastisk! Formidabelt!"
Framandfryktfeber forringer forståing, fremjer forfordeling, fuskar.
Fisefinkvite fundamentalistherrar, fortrylla: "Forelska, for farao!" Funklande fåreblikk frå frøken Framandfrykt framkallar fnis, forskansar forvirringa, forvrir forstanden. Faktaframstilling forstoppest. Freidige freistarfrøken framelskar framandfiendskap. Fenomenal føremonn for Framstegspartiet?
Frp-venlege forumdebattantar forkynner falske fridomsformlar for fellesskapen. Får framandfryktarane framleis fri frammarsj?

søndag 12. januar 2014

En fårvirrende siamesisk dag for hodene dine i helhveteåkeren

Pubiserer her et lite språkvasket eventyr. Noe amerikanisert i forhold til norsken. Når du skriver, bør VI ale tenke på horfor man skrever det mann skrever! Det er ikke no å krimse av. La oss tanke litt i felleskap. Tvetydligheten lenge leve.
Det var en gang tre menn. Alle tre hadde hoder, og alle tre hadde koner. De tre mennene var alle ettbarnsfedre.
De levde livene sine med konene sine og tenkte fine tanker med hodene sine i forhold til podene sine. Podene deres ville gjerne bli slik som fedrene deres, som tenkte slike fine tanker om livene deres og ikke minst i forhold til familielivene sine.
Det beste de tre podene visste om, var hjembakt hvesekneckebrød. De var lagd av hvetekrona fra åkermarka der de gjorde seg selv verdige til opphold i livene sine. De jobbet hard. De var en veldig veldig fin hvetemark uten mete mark. Det handlet ikke om, vanlig hvete korn, men fulkorn, altså hel vete. Det var helhveteskorn.
Hverdag dro de, alle som enn. Til åkeren med helhvete. Det var glutenfitt hvesekorn. Det var vindrudelig når de ville ligge der og bare bruke litt tid isammen. Det var litt andre ting som vokset i åkern også. Men hele helhvetes åkern såre vel var. Det var en urduverlig plass for dem alle dagene av barndommene (og manndommene) deres.
"Så vidunderlige hoder både våre menn, får ikke snakke om, poder, har som planter gress kar med overkroppene bar."
"Ja, det er flott at dere lar oss," sa de tre staute menn med de tre kloke hjerner og de tre flotte sønner. "Tenk at vi fikk komme hit i dag når sola skinner. Det er første gang. Dere har alltid babla om der sola aldri skinner og sånne ting. Og skyldt det på rævmeldinga på TV Tro. Endelig får vi litt fri fra dere husmorterrorister," flørtet mennene til konene sine. Konene deres sto nemmelig litt på distance og betraktet. De sto i skyggene.
Men mennene viste seg å være ett - eller kanskje tre - trehoda hortroll.
Så sprakk de. Alle som enn. Både Fedrene, Sønnene.
Å.
Så levet konene usalige alle deres dager.
VI ale bør tenke på horfor man skrever det mann skrever. Det er ikke no å krimse av.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Innlegg først delt i avisen Vårt Lands debattforum (http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread458470/#post_11464266)