Følg Nei til Visjon Norge på Twitter!

Sigmund Ådnøy ("offentlig figur")

http://www.facebook.com/fysak

torsdag 26. august 2021

Uverdig syt fra pastor Torp

Et kort innlegg fra Reidar Helmikstøl (Lysefjorden) og meg:

I juni belyste Vårt Land deler av Jan-Aage Torps virke og nettverk. Nå lyser pastor Torp avisa i bann. Og maner til oppsigelser. 


Torp, blant annet kjent fra TV-debatter, har mye på hjertet i sommer. Vi har valgt noen «høydepunkt» fra bloggosfæren.

 

en engelskspråklig blogg skrev Torp (18.6.om et stygt angrep fra «den upålitelige norske avisa». Vårt Land sitter visst fast «in the injustices of past decades». 


Vårt Land hamrer løs på alle som fremmer konservative kristne verdier på effektivt vis, mener Torp (kristenkoalisjon.no 15.7.). Journalistikken er ikke sannferdig og balansertsyns han. Han hevder at han «skandaliseres, isoleres og overkjøres». Den overkjørte pastor stiler appellen til konsernsjef Per Magne Tveiten: «Si opp redaktør Bore»  


22.7. skriver Torp på samme blogg om «Vårt Lands voldsomme «gravejournalistikk» over 14 sider om meg og mine allianser». Pastoren bruker ordet «skandale», og beskriver «historieløshet, uvitenhet og amatørmessighet som burde koste en journalist eller to deres stillinger som «gravejournalister»». Ingen nåde? 


Ordet radbrekke betyr å mishandle/ødelegge. Opphavet er et tysk ord for å knuse en forbryters lemmer og brystkasse med eller på et hjul (Bokmålsordboka). Dette ordet bruker Torp (Oslokirken.no 23.7.) om Vårt Lands dekning. 


Vårt Land mangler «balanse», påstår pastor Torp. Men hva er «balansert» dekningVi gir ordet til medieveteran Sven Egil Omdal: «All god journalistikk er vinklet. […] I stedet for den tilslørende debatten om balanse, må vi kreve av journalistikken at fakta er korrekte og at de fakta som velges ut skaper forståelse av det som skjer og hvorfor det skjer» (Hegtun & Omdal: Noe innen media, 2016). 


Vårt Land 12.6. fikk Torp rom til å ytre seg, og en kompis med makt ga gode skussmål. Avisa trykket innlegg fra to andre vennerLikevel syter Jan-Aage Torp – og vil ha medmennesker sparka. Uverdig nok. 


Som pastoren selv skrev i en juniblogg: «It is all about the dignity of every human being 

 


NB. Dette innlegget ble skrevet før Vårt Lands nye reportasje sist helg. I den kom det blant annet fram at Marokkos ambassadør til Norge reagerer sterkt på noen av Torps framgangsmåter. Avisa hadde også en artikkel rett over helga, der Erik Solheim, Atle Sommerfeldt og Ingrid Rosendorf Joys uttaler seg. 

torsdag 29. juli 2021

Vårt Land og TV-pastor Torp

Litt om pastor Torp, presseetikk og debattkultur. Innlegget skreiv eg med bakgrunn i blant anna ei tekst av psykologspesialist Einar Salvesen. Teksta hans stod i avisa Vårt Land. Salvesen er ein ven og samarbeidspartnar av Jan-Aage Torp. (Pinsepastor Karl-Axel Mentzoni hadde òg ein Torp-hyllest på trykk i Vårt Land.)

Einar Salvesen misliker (Vårt Land 23.6.) Vårt Lands «angrep» på pastor Jan-Aage Torp (12.6.). Han saknar norske motstemmer, og innspel frå «alle de» som har erfart brubyggaren Torp. Han sakna «en mer nyansert fremstilling i [avisas] analyse enn det som fremkommer i artikkelen». 

Er Vårt Land presseetisk ureieleg? I alle fall: Journalistane såg på Torps makt, språk og truverd. Torp blei tilbydd intervju. Han takka nei, men fekk eit sitat på trykk 11.6. Ein mektig ven av Torp som openbert ser han som brubyggar, fekk god plass i same sak.

Snever
Torp er romsleg, synest Salvesen. Og nemner Torps show på Jan Hanvolds religiøse kanal (Visjon Norge), som Torp har hjelpt sidan NRKs dokumentar «Pengepredikanten». Han påpeiker at Torp har gjestar med andre livssyn. Gjestar som er brikker, vil eg seie. Brikker i Torps bygging av nettverk og image – og av merkevara Visjon Norge. Eg ser ikkje noko romsleg i det.

Hanvold og Torp blokkerer folk som spør litt kritisk i sosiale medium. Debatt med underteikna er dessutan uaktuelt for Torp. Som stør hetse-nettsida «Vi som støtter Visjon Norge». Reieleg?

Overdriving
Torp hjelper dei som er kua av barnevernets inkompetente inngrep, hevdar Salvesen.

Barnevernet gjer feil iblant. Salvesen og Torp har sett ein del ugreitt og kan ha hjelpt nokre personar. Torps virke treng likevel kritisk lys. Vonde røynsler med barnevernet tar heller ikkje vekk dei gode – og gir ikkje Salvesen grunn til å skrive «total mangel på evne til å utvise empati» om denne instansen.

Salvesen skriv om Torp-engasjement prega av «sakkunnskap og samarbeidsvilje». Allslags folk blir visst møtt «med toleranse og åpenhet». Men Salvesen påstår å ha «lite kjennskap» til hans religiøse ståstad. 

Dette er ikkje truverdig. Følger ein litt med, veit ein kor Torp og Visjon Norge står. Salvesen kjenner Torp, deltar ofte i Torps TV-show og har vore i Studio Direkte (Visjon Norges viktigaste program). Han kjenner godt til Torps religiøse ståstad.


Ein tidleg, lengre versjon av innlegget ligg hos avisa Vårt Lands Verdidebatt. (Det var det siste som slapp til før forumet blei stengt for godt.)