Følg Nei til Visjon Norge på Twitter!

Sigmund Ådnøy ("offentlig figur")

http://www.facebook.com/fysak

søndag 31. mars 2013

Utsugingssenteret 24/7


Utsugingssenteret 24/7:
Ulven er en lammetjuv.
Brølende lam og lammende brøl:
"Vær kun lojal, og slutt å tenke sjøl."

"La det boble opp" er det man underviser;
"la det koke opp" er praksisen de priser.
Latter og knis og "et skifte er på gang"
er praksisen som gjentas dagen lang.

"Dere kan alle profittere"
er mottoet som prakkes på stadig flere.
Noen vi'kke ha det og lager litt ballade
Da blir "profeten" potte sur,
bruker hersketeknikk og bør gå seg en tur

Nokså hygg'lig, nokså ryddig,
men det er vel kun eksternt.
Prøv å se i øya hans
hvordan blikket blir helt fjernt
når han ikke helt får viljen sin
og du sier den mening som er din.
Da får pipa en annen låt
fordi du ville seile din egen båt.

"Du må gi deg til visjonen,
ellers er du kun imot"
er det budskap "visjonæren" fremmer
som en tvingende gulrot.

Har du penger å gi,
egentlig?
Eller er det kreditten du går løs på;
får lommeboka svi?

Sier du som ei dame sa til en annen forkynner en gang,
at "også lommeboka ble frelst"?
Eller ser du hva du helst
bør gjøre, og slutter å høre
på pengemanipulasjon,
så du får råd til å ta toget til neste stasjon?
Ta det rolig, bruk forstanden,
ikke hør på den mannen
som tross fine ord i en grad som er stor
vil ha dine penger og eiendom på jord.

"I forhold til" (dagens ordbyttetips)

Om du sier "i forhold til" i en setning, men ikke mener "sammenliknet med", er det sannsynlig at du bør benytte "med tanke på", "når det gjelder", "i forbindelse med" eller "hva angår" i stedet.

Neste gang du hører deg selv eller andre si "i forhold til" i en setning, stans litt, og tenk deg om. Hva er det du/vedkommende egentlig mener å si? Om du/vedkommende ikke snakker om om størrelsesforhold, ulikheter eller ulike sakers eiendommeligheter e.l., er det svært sannsynlig at "i forhold til" ikke har noen nytteverdi for det du vil uttrykke.

Dette er for så vidt litt "gammelt nytt", men viktige saker kan nesten ikke gjentas for ofte ...

mandag 25. mars 2013

Dagens ordbyttetips

Ingen bruker språk på fullkomment vis - ei heller jeg. Likevel er jeg så privilegert at jeg nærmest utelukkende har hatt gode språklærere i grunnskolen og på videregående - i både norsk, engelsk og fransk (og C-tysk ...). Dette - kombinert med "blikk for" rettskrivning og noe erfaring som korrekturleser - har gjort at jeg lett får med meg feil eller upresis begrepsbruk. 

Kanskje kan jeg lett "henge meg opp i" ting, men det dreier seg faktisk om noe så viktig som språk. Der sa jeg det, forresten - "det dreier seg om" språk - ikke "det handler om". Språk og kommunikasjon er noe av det som binder oss sammen i samfunnet. Hvis ikke folk er grundige med hvordan de ordlegger seg, mister vi som samfunn vesentlige deler av det limet som språket/kommunikasjonen utgjør. Det er ikke "hipp som happ" hvordan vi snakker, selv om vi heller ikke skal gå og engste oss for å si noe feil ...

Jeg regner med at jeg kommer til å skrive noen korte tekster om uttrykk som gir liten eller ingen mening, men som likevel brukes av mange - eller ord/uttrykk som brukes feil eller om hverandre. (Skulle jeg selv gjøre noe av dette feil på bloggen, føl deg fri til å kommentere dette :)) I dag tar jeg, som jeg var inne på over, for meg "det handler om".

Ofte hører vi (sier vi?) at det handler om noe når vi egentlig mener at det dreier seg om noe.

Hva "handler om" noe? Bøker handler om noe; historier og fortellinger handler om noe. 

Det dreier seg om at mange av oss blander begreper. Vi slenger dem nærmest ut i hytt og vær. Ja, det stemmer - "hytt og vær" - ikke "hytt og pine". Mange av oss har hatt lett for å blande "hytt og vær" med "død og pine". Men nok om språkforvirring for i dag ...

Ha en fortreffelig aften!