Følg Nei til Visjon Norge på Twitter!

Sigmund Ådnøy ("offentlig figur")

http://www.facebook.com/fysak

mandag 25. mars 2013

Dagens ordbyttetips

Ingen bruker språk på fullkomment vis - ei heller jeg. Likevel er jeg så privilegert at jeg nærmest utelukkende har hatt gode språklærere i grunnskolen og på videregående - i både norsk, engelsk og fransk (og C-tysk ...). Dette - kombinert med "blikk for" rettskrivning og noe erfaring som korrekturleser - har gjort at jeg lett får med meg feil eller upresis begrepsbruk. 

Kanskje kan jeg lett "henge meg opp i" ting, men det dreier seg faktisk om noe så viktig som språk. Der sa jeg det, forresten - "det dreier seg om" språk - ikke "det handler om". Språk og kommunikasjon er noe av det som binder oss sammen i samfunnet. Hvis ikke folk er grundige med hvordan de ordlegger seg, mister vi som samfunn vesentlige deler av det limet som språket/kommunikasjonen utgjør. Det er ikke "hipp som happ" hvordan vi snakker, selv om vi heller ikke skal gå og engste oss for å si noe feil ...

Jeg regner med at jeg kommer til å skrive noen korte tekster om uttrykk som gir liten eller ingen mening, men som likevel brukes av mange - eller ord/uttrykk som brukes feil eller om hverandre. (Skulle jeg selv gjøre noe av dette feil på bloggen, føl deg fri til å kommentere dette :)) I dag tar jeg, som jeg var inne på over, for meg "det handler om".

Ofte hører vi (sier vi?) at det handler om noe når vi egentlig mener at det dreier seg om noe.

Hva "handler om" noe? Bøker handler om noe; historier og fortellinger handler om noe. 

Det dreier seg om at mange av oss blander begreper. Vi slenger dem nærmest ut i hytt og vær. Ja, det stemmer - "hytt og vær" - ikke "hytt og pine". Mange av oss har hatt lett for å blande "hytt og vær" med "død og pine". Men nok om språkforvirring for i dag ...

Ha en fortreffelig aften!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hva mener du?